Премиум услуги за агробизнеса Премиум услуги за агробизнеса

Защита на продукция с маркиране

Според официални данни на Европейската комисия, близо 50% от агро храните в магазинната мрежа на Европа са имитации или фалшификати на оригиналните производители. С цел избягване на рискове и големи загуби в тази област предлагаме интегриране на модули за маркиране и кодиране чрез нано технологии във вашето предприятие.

За нуждите на производствени предприятия с цел защита, проследване на партиди и контрол на спедиция и пратки:
  • шифровано маркиране на опаковки, етикети и различни видове повърхности, вкл.метални.
  • криптиране на лого
  • криптирана номерация на продукти, бутилирана и пакетирана агро продукция
  • вграждане на код на материалите
  • управление и контрол чрез специализиран софтуер.

Системата предлага пълно проследяване на продукти в производството и търговията чрез гравиране / печат / перфориране на шифрована марка върху всеки продукт след или преди опаковането му.

Това дава възможност за проследяване на отделните продукти по цялата верига на доставките, от производството до крайния потребител, и помага на производителите значително да намалят фалшифицирането, като гарантират, че продуктите могат лесно да бъдат идентифицирани. Нашето решение предотвратява фалшифицирането по-добре от всяко друго решение на пазара.