Премиум услуги за агробизнеса Премиум услуги за агробизнеса

За нас

Екипът на Агро Контрол работи в сферата на селското стопанство от 2004-а година. Имаме солидна практика в сферите на аграрната търговия, маркетинга, комуникациите и аграрната политика.

От 2016-а година, основна дейност във фокуса на компанията са:

- маркетинг и PR комуникации
- рекламен одит и медиен мониторинг
- разработка на онлайн платформи (уеб дизайн) за аграрни фирми и институции
- разработване на цялостни IT решения за агробизнес фирми, вкл. в сферата на кибер сигурността
- проучвания за клиентска удовлетвореност
- проучвания на пазарни ниши и конкуренция
- разработване на стратегически маркетингови анализи в селското стопанство и свързаните отрасли
- консултации в сферата на земеделската техника
- консултации, проучвания и търговия със зърно, плодове, зеленчуци и преработена продукция
- преговори за представителство на агробизнес брандове
- консултации за ре-експорт на земеделска техника и продукция
- организиране на форуми, семинари и събития в агробизнес сектора


Основни принципи на нашата работа:

- не ангажираме излишно клиентите
- извършваме цялостно обслужване и предоставяме готов краен продукт/услуга