Премиум услуги за агробизнеса Премиум услуги за агробизнеса

Рекламен одит

Агро Контрол извършва рекламен одит на всички типове реклами в агробизнеса

Какво представлява рекламния одит?

  • ние преглеждаме за концептуални и правописни грешки текстовете във вашите реклами
  • ние поправяме грешките при неправилен превод, извършен от друга страна
  • проверяваме дали визуалното и текстово послание е правилно насочено към клиентите
  • следим времето и начинът, по който се извършва вашата реклама, сигнализираме при проблеми


​Направления на рекламния одит в селското стопанство:

  • онлайн реклама - следим излъчването на вашите банери, тяхната визия и среда
  • предпечат - преглеждаме за грешки и недомислия вашите рекламни материали и каталози, преди да влязат в печатница
  • печатни реклами и прес-релийзи (вкл.интервюта) - преглеждаме текстове, визия и послания, преди да бъдат финално подадени за печат и публикация
  • визуален, технически и концептуален одит на рекламни видео клипове, преди тяхната публикация. Последващ мониторинг и следене на качественото и правилно излъчване на видео съдържанието
  • билбордове - визуален и концептуален одит преди изработване и поставяне на билбордовете. Последващ мониторинг на тяхното състояние и сигнализация при проблем
  • радио реклама - концептуален и технически одит