Премиум услуги за агробизнеса Премиум услуги за агробизнеса

Обучения

На база своите задълбочени познания във всички сектори на селското стопанство, Агро Контрол предлага изключително полезна услуга по професионално обучение на кадри в следните области:

​Земеделска техника

  • обучение на търговци и служители, които нямат достатъчно опит и познания в сектора
  • обучение и оптимизация на дейностите на административни служители
  • бързо навлизане с качествени познания в сектора


​ Търговия със зърно

  • обучение на служители, които идват от други сектори на бизнеса
  • комуникация, оптимизация  на дейностите, кариерно развитие


​Онлайн админситриране в агробизнес фирмите

  • обучение на кадри за ефективно управление на търговски и социални уеб приложения
  • обучение на кадри по PR, маркетинг и комуникация


Агро Контрол извършва специализирани тестове и изпити за служители, които работят в агробизнес фирмите, както и на такива, които кандидатстват за назначаване. Регулярна система за точкуване дава възможност за поддържане на високо ниво на квалифицираност на кадрите.