Премиум услуги за агробизнеса Премиум услуги за агробизнеса

Рекламен одит

Какво представлява рекламния одит?

  • проверяваме дали визуалното и текстово послание е правилно насочено към клиентите
  • следим времето и начинът, по който се извършва вашата реклама, сигнализираме при проблеми
  • проверяваме медийните канали за манипулация на статистики и обем на аудиторията
  • преглеждаме за концептуални и правописни грешки текстовете във вашите реклами
  • поправяме грешките при неправилен превод, извършен от друга страна