Премиум услуги за агробизнеса Премиум услуги за агробизнеса

Анализи

Агро Контрол осъществява експертни анализи в следните области:

  • Анализи на потребителското поведение в свързаните със селското стопанство сектори
  • Анализи за бранд позициониране, маркетиране и търговска дейност
  • Анализи на конкурентната среда и пазарани дялове по видове продукти / брандове / дейности
  • Стратегически анализи и инвестиционно планиране в селскостопанското производство
  • Анализи и планиране на дейности в търговията със земеделска техника
  • Анализи във външнотърговските дейности в сферата на агробизнеса
  • Анализи по отношение на продоволствена сигурност и безопасност на храните
  • Анализи на вътрешно фирмени и институционални дейности, и политики в агросектора
  • Анализи за рискове в агробизнес дейностите
  • Контрол и анализ на системи за сигурност (вкл.кибер-сигурност) в агробизнес фирмите и базите им