Премиум услуги за агробизнеса Премиум услуги за агробизнеса

Обучения

​Земеделска техника

  • обучение на търговци и служители, които нямат достатъчно опит и познания в сектора
  • обучение и оптимизация на дейностите на административни служители
  • бързо навлизане с качествени познания в сектора