Премиум услуги за агробизнеса Премиум услуги за агробизнеса

Прес релийзи, PR и комуникация

​ Основни принципи и направления на нашата работа:

  • не ангажираме излишно клиентите
  • извършваме цялостно обслужване и предоставяме краен продукт
  • прилагаме текстови и визуален одит на всеки PR материал
  • осъществяваме кризисен PR
  • извършваме собствени преводи на специалзиирана агро тематик