Премиум услуги за агробизнеса Премиум услуги за агробизнеса

Обучения

​Онлайн админситриране в агробизнес фирмите

  • обучение на кадри за ефективно управление на търговски и социални уеб приложения
  • обучение на кадри по PR, маркетинг и комуникация


Агро Контрол извършва специализирани тестове и изпити за служители, които работят в агробизнес фирмите, както и на такива, които кандидатстват за назначаване. Регулярна система за точкуване дава възможност за поддържане на високо ниво на квалифицираност на кадрите.